บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริการตราสารอนุพันธ์

ดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) เป็นดัชนีของราคาหุ้นสามัญ 50 หุ้นแรกที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีมูลค่าตลาดสูงสุด 50 ลำดับ คือมีสภาพคล่องสูง หุ้นที่นำมาคำนวณดัชนี SET50 จะมีการปรับรายชื่อทุก ๆ 6 เดือน

ฟิวเจอร์ส (Futures) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเป็นการทำสัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายคือ ผู้ซื้อ กับ ผู้ขาย ที่ตกลงทำสัญญากัน ณ ปัจจุบัน โดยจะมีการส่งมอบสินค้าและชำระราคาในอนาคตตามที่ได้ตกลงไว้ ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม และถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันที่ต้องปฎิบัติตาม

ดังนั้น SET50 Index futures ก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นดัชนี SET50 นั่นเองเนื่องจาก SET50 Index Futures เป็นตัวเลขดัชนีที่คำนวณมาจากราคาหุ้นจึงไม่มีตัวตนและไม่สามารถส่งมอบกันได้ ตลาดอนุพันธ์ฯ จึงใช้วิธีชำระเงินตามส่วนต่างกำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้น (Cash Settlement) เมื่อปิดสถานะ หากซื้อได้ถูก ขายได้แพง จะกำไรแต่หากซื้อแพง และขายได้ถูกจะขาดทุน ทำให้นักลงทุน SET50 Index Futures ไม่จำเป็นต้องซื้อก่อนขาย จะขายก่อนซื้อก็ได้

>> เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง SET50 Futures

สรุปลักษณะสัญญา SET50 Index Futures

ปฏิทินซื้อขาย SET50 Index Futures

SeriesContract MonthFirst Trading DayLast Trading Day
2022
S50F22 January28-Oct-2128-Jan-22
S50G22 February 29-Nov-21 25-Feb-22
S50H22 March 30-Mar-21 30-Mar-22
S50J22 April28-Jan-22 28-Apr-22
S50K22 May25-Feb-22 30-May-22
S50M22 June29-Jun-2129-Jun-22
S50N22July28-Apr-2226-Jul-22
S50Q22August30-May-2230-Aug-22
S50U22September29-Sep-21 29-Sep-22
S50V22October26-Jul-2228-Oct-22
S50X22November30-Aug-2229-Nov-22
S50Z22December29-Dec-21 29-Dec-22

เปิดบัญชีซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คลิ๊กเลย!!